Söderbergsfällan är en enkel konstruktion som är avsedd att fånga vildsvin upp till ett år. Den har visat sig vara mycket effektiv och i hård konkurrens blivit bäst vid SVA:s tester av vildsvinsfällor.

 

Fällans utformning i samverkan med hur den ska användas gör att svinen får möjlighet att vänja sig vid fällan vilket minskar stressen hos vildsvinen. Fällan fångar selektivt vilket eliminerar risken att fånga modersuggan och därmed skilja den från sina kultingar. Den är avsedd att beskära vildsvinens reproduktion. Vuxna djur kan man ta med traditionell jakt. Genom att ta bort yngre vildsvin konternuerligt kommer problemet med vildsvin i ett område att minskas drastiskt och blir mycket lättare att hantera över tid.

Några av fördelarna med Söderbergsfällan:

 • Fällan är lätt att flytta mellan t.ex. jordbruksskador, golfbanor och tätbebyggt område.

 • Fällan är väldigt effektiv, lätt att fånga med då yngre svin är betydligt lättare att locka in.

 • Taket är öppningsbart, vilket gör det lätt att plocka ut avlivade svin och att hålla rent.

 • Man kan spara en kulting för att förhindra suggan att "brunsta om" och därmed fördröja ökningstakten på vildsvinstammen.

Ingången till fällan är så pass liten att risken att ett ett barn ska krypa in i den är närmast obefintlig vilket gör att den kan användas för tätortsnära vildsvin där man kan befara att människor finns i anslutning till fångstområdet.

 

 • Byggd i tryckimpregnerat trä
  och formplaywood

 • Fällan kan bäras för hand
  kortare sträckor av två personer

 • Flera fällor kan lätt transporteras
  på släp, för att placeras på olika
  ställen till exempel en skada
  i jordbruksgröda.

 • Fällans tak gör att vildsvinen har
  möjlighet att skärma sig mot regn
  eller solljus om de vill.

Fällan är godkänd av Statens Naturvårdsverk (SNV), och är till försäljning.

Kontakta mig för prisinformation
och konsultation angående vildsvinsförvaltning:

Email: bossesoderberg@telia.com
Mobil: 070-781 07 81

Söderbergsfällan är designskyddad i EU.

Söderbergbergsfällan
bäst i test

Söderbergsfällan var den av vildsvins-
fällorna som fick bästa omdömet när den testades vid SVA 2010.

 

Artikel Svensk Jakt »

SVA's slutrapport »

Möt Bo Söderberg

Bo Söderberg bor i Nyköpingstrakten och
driver egna firman Viltteknik sedan 2005.

 

I sitt arbete som viltmästare har Bo
fångat 100-tals vildsvin i olika
forskningsprojekt.

 

Bo jobbar ensam med flera uppdrags-

givare som till största delen är instutitioner

i Sverige och Norge. I sitt arbete har han
fångat och studerat allt ifrån mygg till älg

och arbetar för närvarande mest med att

studera vildsvins påverkan på andra arter.

Pågående arbeten innefattar även studier
av hur man utvecklar inventeringar av
vildsvin, födoval i konkurrensen mellan
dovhjort och rådjur, samt olika viltinveteringar och åldersbestämningar av klövvilt och rödrävens biologi.